Оценка на съответствие, наблюдение и контрол


20.09.2017

Оценка на съответствие, наблюдение и контрол по осъществяването на инвестиционно намерение „Изместване на участък от трасе на съществуваща въздушна линия 110кV „Парчевич” в землището на с. Стряма , община Раковски в обхвата на ПИ № 034277, 034261, 034262, 034351 и 034257 в местност „Перселик” кв. 34, на територията на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив..