Сиенит инвест ООД

Сиенит инвест ООД Дейността на Сиенит Инвест ООД обхваща две основни направление, като първото е изграждане на жилищни и промишлени обекти, както и комунално-битово строителство. Фирмата е регистрирана в ЦПРС като строител на обекти от втора до пета категория.
Второто направление са сделки с недвижимите имоти, като Сиенит Инвест ООД предлага жилища, офиси и производствени площи, както и цялостно съдействие за осъществяване на сделката.