1bg1 2a 3bg 4a 5a
preload image preload image

Новини

  • 27-11-2014

    У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти...
  • Търговски и административни сгради
  • Механизация и автотранспорт
  • Индустриално строителство
  • Жилищно строителство
  • Инфраструктура
  • Зелена енергия
Добре дошли в официалния сайт на Сиенит Холдинг! Тук може да намерите информация за всички наши услуги, дейности, проекти и партньори. При нужда от повече информация използвайте посочените контакти.
Благодарим Ви за вниманието!
Виж повече
Оперативна програма регионално развитие Оперативна програма транспорт